Energoblok

Energoblok FLÍDR s.r.o. je plně funkční trigenerační soustava, která spalováním zemního plynu vyrábí elektrickou energii pro vlastní potřebu s možností dodávek do distribuční sítě, teplo pro vytápění výrobních a administrativních prostor a technologický chlad pro lisovnu plastů. Výrobu elektrické energie zajišťují čtyři mikroturbíny AE-T100, každá o výkonu 100kWh el. energie a 160-205kWh tepla. Tepelná energie je předávána ze spalin do topného systému spalinovým výměníkem vzduch – voda. Výrobu technologického chladu zajišťuje absorpční jednotka Broard o výkonu 380kWh. Energoblok je automaticky řízen tak, aby všechny potřebné druhy energie byly k dispozici. Samozřejmostí je možnost vzdálené správy celého systému.

Energobok byl navržen a realizován firmou FLÍDR s.r.o.

Ke stažení: Produktový list Energoblok

Energoblok